สมาชิก

ตารางนัดหมาย

รูปภาพ

วีดีโอ

กระดานข่าว

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ได้ประชุมและพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทุบรี เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรับรองคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ จำนวน 2 ราย คือหมายเลข 1  นายวิชิต …ต่อ

เริ่มต้นโดย Sudarat Vaewbundit ในกระดานข่าว พูดคุย แลกเปลี่ยน เรื่องทั่วไป มี.ค. 27

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 2 Replies

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร สธ.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี…ต่อ

ตั้งกระทู้โดย Wijit Poomchaiwiwat ใน คณะกรรมการบริหารสมาคม. ตอบกระทู้ล่าสุด โดย Sudarat Vaewbundit มี.ค. 27.

แจ้งวันที่สิ้นสุดการรับสมัครวันสุดท้าย 25 มี.ค. 2561

วันนี้เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ส.ก.น. เป็นวันสุดท้ายนะคะ ปิดส่งใบสมัครทาง Google form 18.00 น. นะคะต่อ

เริ่มต้นโดย Sudarat Vaewbundit ในกระดานข่าว พูดคุย แลกเปลี่ยน เรื่องทั่วไป มี.ค. 25

ประกาศ เรื่องวิธีการรับสมัคร และการเลือกตั้งนายกสมาคม

ด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้หมดวาระลง จึงกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 จึงเห็นสมควรกำหนดวิธีการรับสมัคร และการเลือกตั้งนายกสมาคม…ต่อ

เริ่มต้นโดย Wijit Poomchaiwiwat ในกระดานข่าว คณะกรรมการบริหารสมาคม มี.ค. 23

แบบฟอร์มรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

เรียนสมาชิกที่มีความประสงค์ลงรับสมัครเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กรุณากรอกแบบฟอร์มแบบลิ้งค์นี้และกดส่งใบสมัครได้เลยนะคะ ช่วงเวลาการรับสมัครระหว่างวันที่ 14 มี.ค. 2561 ถึง วันที่ 25 มี.ค. 2561 สิ้นสุดเพียงเวลา 18.00 น…ต่อ

เริ่มต้นโดย Sudarat Vaewbundit ในกระดานข่าว พูดคุย แลกเปลี่ยน เรื่องทั่วไป มี.ค. 14

การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

มงคลทิพย์ ศรีสุคนธ์ is now a member of สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
เมื่อวานนี้
พูนสุข posted a group
มิ.ย. 11
พูนสุข is now a member of สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
มิ.ย. 11
กิตติพงศ์ พรหมศิริ is now a member of สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
พ.ค. 26

รุ่น

 
 
 

© 2018   Created by Wijit Poomchaiwiwat.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service