สมาชิก

ตารางนัดหมาย

รูปภาพ

วีดีโอ

กระดานข่าว

ตามหาเพื่อนรุ่น 12 ครับ 6 Replies

เราอยู่ห้อง 3/12 อ่ะครับ อยากตามหาเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันอ่ะครับต่อ

ตั้งกระทู้โดย ดุษฎี ธนะกำจรเกียรติ ใน พูดคุย แลกเปลี่ยน เรื่องทั่วไป. ตอบกระทู้ล่าสุด โดย สิทธิชัย แซ่ขวย ส.ค. 9.

สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ได้ประชุมและพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทุบรี เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรับรองคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ จำนวน 2 ราย คือหมายเลข 1  นายวิชิต …ต่อ

เริ่มต้นโดย Sudarat Vaewbundit ในกระดานข่าว พูดคุย แลกเปลี่ยน เรื่องทั่วไป มี.ค. 27

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) 2 Replies

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2) ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร สธ.4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี…ต่อ

ตั้งกระทู้โดย Wijit Poomchaiwiwat ใน คณะกรรมการบริหารสมาคม. ตอบกระทู้ล่าสุด โดย Sudarat Vaewbundit มี.ค. 27.

แจ้งวันที่สิ้นสุดการรับสมัครวันสุดท้าย 25 มี.ค. 2561

วันนี้เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่า ส.ก.น. เป็นวันสุดท้ายนะคะ ปิดส่งใบสมัครทาง Google form 18.00 น. นะคะต่อ

เริ่มต้นโดย Sudarat Vaewbundit ในกระดานข่าว พูดคุย แลกเปลี่ยน เรื่องทั่วไป มี.ค. 25

ประกาศ เรื่องวิธีการรับสมัคร และการเลือกตั้งนายกสมาคม

ด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้หมดวาระลง จึงกำหนดให้มีการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2561 วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 จึงเห็นสมควรกำหนดวิธีการรับสมัคร และการเลือกตั้งนายกสมาคม…ต่อ

เริ่มต้นโดย Wijit Poomchaiwiwat ในกระดานข่าว คณะกรรมการบริหารสมาคม มี.ค. 23

การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

ธนนต์ภา เมฆดำรงศรี is now a member of สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
วันพฤหัส
สำราญ มุกน้อย commented on สุโรจน์ โชติเฉลิมพงษ์'s group 'OSKN 6'
"สวัสดี เพิ่อนๆ ทุก คน ผม สำราญ มุกน้อย เรียน ม.1/6 ม.2/5และ ม.3/5 รับราชการอยู่สุราษฎร์ธานี. "
ต.ค. 7
สำราญ มุกน้อย left a comment for พิพัฒน์ เรืองศริยานนท์
"พิพัฒน์. ที่เคยเรียน ประถม วัดลานนาบุญ ไหม คับ"
ต.ค. 7
มีสมาชิก ข้าร่วมรุ่น สุโรจน์ โชติเฉลิมพงษ์'s
ต.ค. 7

รุ่น

 
 
 

© 2018   Created by Wijit Poomchaiwiwat.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service